ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Μέγεθος

Χαρακτηριστικά: Παρέχει πλευρική σταθερότητα στο γόνατο. Διαθέτει κυκλικά σταθεροποιητικά αυτοκόλλητα. Περιλαμβάνει πολυκεντρικό μηχανισμό για την ρύθμιση της έκτασης και της κάμψης της άρθρωσης που κλειδώνει στις θέσεις επιλογής.

Ενδείξεις: Κατάγματα μηριαίων κονδύλων, κατάγματα επικονδύλων, κατάγματα κνημιαιων κονδύλων, ενδοαρθρικά κατάγματα, ενδοκονδύλια κατάγματα άρθρωσης, εξάρθρημα γόνατος, ενδοαρθρικά ασταθή κατάγματα, μετεγχειρητική χρήση.

Μέγεθος:
One size