ΝΑΡΘΗΚΑΣ Καρπού-Αντίχειρα Ενισχυμένος OTTEC Thumb stabilizer

Μέγεθος

ΝΑΡΘΗΚΑΣ Καρπού-Αντίχειρα Ενισχυμένος OTTEC Thumb stabilizer 

Ενδείξεις:

Μετεγχειρητική και συντηρητική αποκατάσταση εκτεινόντων καρπού
Σύνδρομο «De Quervain»
Αποκατάσταση σε κατάγματα φάλαγγας αντίχειρα
Κακώσεις αντίχειρα
Κάταγμα σκαφοειδούς
Οστεοχονδρίτιδα σκαφοειδούς
Τενοντίτιδα καρπού-αντίχειρα.

S (13-15 cm) , M (15-18 cm) , L (18-21 cm)