ΝΑΡΘΗΚΑΣ Καρπού-Αντίχειρα OTTEC Thumb stabilizer

Μέγεθος

OTTEC Thumb stabilizer

Ενδείξεις:

Αποκατάσταση κακώσεων του καρπού και του αντίχειρα.
Αρθρίτιδα άρθρωσης του αντίχειρα.
Αποκατάσταση κατάγματος του αντίχειρα.

S (13-15 cm) , M (15-18 cm) , L (18-21 cm)